История

Българската Асоциация по Киберсигурнос (БАКС) е организация с нестопанска цел основана през 2018 г. като учредители на огранизацията са специалисти в сферата на IT обединени около една обща основна цел – сигурност и защита на потребителите в Интернет пространството. Днес асоциацията с високи темпове разширява дейностите си, както в страната, така и в международен план. Интересите и включват редица технологични решения свързани с киберсигурността, информациионните технологии, роботиката и изкуствения интелект. Основен приоритет на организацията е успешното и ефективно партньорство с бизнеса и най-големите технологични гиганти в световен мащаб.

  • Предлагаме надеждни решения за бизнеса, които надхвърлят традиционната киберзащита, като добавят стойност за нашите членове, партньори, клиенти и служители;
  • Сигурни сме, че предоставяме знания и продукти, които улеснявят бизнеса в динамична среда по пътя към ефективна пазарна експанзия;
  • Реагираме своевременно на новите предизвикателства и развитие на технологиите.